Det finns många olika typer av poker. För många för att nämna i denna artikel. Här kommer vi istället välja att titta på olika grupper av poker spel såsom holdem poker, stötpoker och mörkpoker.

Den mest populära poker typen är idag Texas hold-em. Texas holdem är som namnet antyder ett holdem spel. Omaha är ett annat populärt holdem spel. Holdem spel skiljer sig åt men har vissa gemensamma drag. Alla får hålkort som är deras personliga kort. Dessa kort delas ut med ansiktet neråt så bara spelaren vet vilka kort han fått och får bara användas av den individuella spelaren. Holdem spel har också community kort. Dessa placeras med ansiktet uppåt i mitten av bordet och får användas av alla. Vanligtvis spelas holdem kort med 5 community kort. Först placeras 3 på bordet, den sk floppen. Denna följs av en satsningsrunda varefter ytterligare ett kort delas ut. Efter detta kort sker ytterligare en satsningsrunda följt av ett sista kort och en sista satsningsrunda. 4,5 korter kallas turn respektive river.

I texas holdem får spelarna två hålkort medan de i Omaha får fyra. I texas holdem behöver spelaren inte använda sina hålkort utan om den bästa möjliga handen är korten på borden så är det hans hand. I Omaha däremot måste spelaren alltid använda två av sina hålkort i sin hand, varken mer eller mindre. Den som har den bästa fem korts handen vinner.

Mörkpoker är olika poker spel som saknar community kort och där alla kort är individuella och mörka, dvs de kan enbart ses av den spelare de tillhör. Spelarna får därefter byta ut kort för att förbättra sin hand. Hur många byten som tillåts varierar och vanligtvis är det en satsningsrunda mellan varje byte. Den klassiska svenska pokern som brukade spelas i svenska stugor var vanligtvis varianter av mörkpoker. Videopoker är baserat på mörkpoker.

Stötpoker är spel där alla kort är individuella till spelaren men där vissa kort är öppna och andra dolda för alla utom spelaren. Vanliga varianter är sju korts och fem korts stötpoker. Korten i stötpoker delas ut mellan satsningsrundor. Exakt hur korten delas ut beror på vilken variant av stötpoker du spelar. Målet är att skapa den bästa möjliga 5 korts hand.

En särskild grupp pokerspel är låg poker. Dessa spel kan också tillhöra en av grupperna nämnd ovan men kan också ses som en egen grupp då målet här inte är att få högsta möjliga hand utan att få lägsta möjliga hand. Ett exempel på detta är RAZZ som är ett sju-korts stötpokerspel där den med den lägsta 7 korts handen vinner. Ett annat låg poker spel är badugi som skiljer sig från i princip alla andra pokerspel och som utvecklades i Korea där spelet idag är mycket populärt. Om du vill veta mer om detta rekommenderar vi att du läser en artikel om spelet då regler är alltför omfattande och skiljer sig alltför mycket för att täcka här.